Moved Permanently

The document has moved here.

Zelená úsporám

Registrační formulář - Žádost o zápis do Seznamu odborných dodavatelů Registrační formulář - Žádost o zápis do Seznamu výrobků a technologií

Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podporujeme pouze akce realizované na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu.

Program nabízí podporu v oblastech:

A. Úspora energie na vytápění.
  • A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí kdosažení nízkoenergetického standardu.
  • A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení).

B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu.

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody.
  • C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.
  • C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.
  • C.3. Instalace solárně-termických kolektorů.

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací).

Záznam tiskové konference ke spuštění programu Zelená úsporám.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.